Rettshjelpfirma Ekeland

Rettshjelpfirma Ekeland AS

Vigdis A. Ekeland

Vigdis A. Ekeland

Rettshjelpfirma Ekeland AS er godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet og arbeider med juridisk rådgiving for både private og bedrifter. Jeg har mer enn 10 års erfaring med bl.a. plan- og bygningsrett, men tar også oppdrag i innen eiendomsrett, kontrakts- og avtalerett, utlendingssaker og klage på offentlige vedtak.

E-post: rettshjelpfirmaekeland@outlook.com
Telefon: 98813753
Web: https://www.rettshjelpfirma-ekeland.com/