Dag G. Schøyen

Dette er en mann som har livslang erfaring med internasjonal handel. Dag er egentlig pensjonist men arbeider i dag som rådgiver og samtalepartner for gründere. Han stiller seg gjerne til disposisjon dersom noen trenger gode tips og råd om virksomhetsetablering, etablering av rutiner og logistikkløsninger. Dag beskriver sine «kollegaer» på Business Jessheim som folk med en kompetansebredde som deler med hverandre. Det er hyggelig å sitte i et kontorfellesskap med flere andre, og det gir også glede med mentale utfordringer.

Dag G. Schøyen har sitt eget firma hvor han som seniorrådgiver tilbyr sine tjenester til de som kan ha nytte av dem. Noen av temaene det kan være nyttig å diskutere med Dag er internasjonal handel, samfunnsansvar, organisasjonsutvikling og kulturintegrasjon.

Dag er medlem i Transparency International Norge, og slutter seg til foreningens formål.

DGS Rådgiving

DGS Rådgivning skreddersyr kurs og foredrag tilpasses den enkelte bedrift, organisasjon eller arrangement. Noen av tjenestene DGS Rådgivning kan tilby deg:

Innovasjon.

 •           Ideutviklingsprosesser
 •           Gjennomføring
 •           Gratis gründerstøtte

Internasjonal handel.

 •           Konfliktkartlegging og risikovurderinger
 •           Kulturutfordringer
 •           Leveringsbetingelser, logistikk og distribusjon

CSR / Samfunnsansvar.

 •           Produktsikkerhet og kvalitet
 •           Etikk og Etisk handel.
 •           Omdømme
 •           Antikorrupsjon

Organisasjonsutvikling.

 •          Virksomhetsetablering
 •           Styrearbeid
 •           Fusjonsprosesser

Byggesaker.

 •            Bygg utfordringer
 •            Byggeprosesser

Prosjektadministrasjon.

Se mer på www.dagschoyen.no